Rozmiar: 15909 bajtów

- 0585 -

1352, 7 I, Legnica (Legnicz)

in crastino Epiphanie domini

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczeslaus ... primus dux Slesie et dux Legnicensis), w zamian za 10 grzywien złota nadaje rajcom legnickim (Legnicz) wyłączne prawo bicia małych denarów, począwszy od 1 maja tegoż roku, tak długo dopóki nie zrekompensują sobie owych 10 grzywien złota.

Druk: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 127, nr 182; CDS, XII, s. 45, nr 45.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów