Rozmiar: 15909 bajtów

- 0586 -

1352, 8 I, Kłodzko (Glacz)

die VIII mensis Januarii

Brat Jakub (Jacobus), komendator, i cały konwent joannitów w Kłodzku (Glacz) ogłaszają, że arcybiskup praski Ernest (Arnestus ... Pragensis) ustanowił w ich kościele parafialnym w Kłodzku mszę ku czci Panny Marii. Msza ta będzie odprawiana przez jednego księdza spośród joannitów i czterech kleryków w chórze przed głównym ołtarzem, poświęconym Pannie Marii. Dla wsparcia tej fundacji podarował on joannitom za zgodą jego braci Bohussa (Bohussius), prepozyta w Litomierzycach (Lyuthomericensis), Smylona (Smylonus) i Wilhelma (Wilhelmus) z Pardubic (Pardubicz) swoją wieś Lhota ze wszystkimi przynależnościami. Brat Gallus, przeor domów joannickich, potwierdza postanowienia tego dokumentu.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 126-130.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów