Rozmiar: 15909 bajtów

- 0587 -

1352, 9 I, Ziębice (Munstirberg)

feria secunda post Epyphanie

Mikołaj, książę ziębicki (Nycolaus ... dux Slezie et dominus in Munstirberg), nadaje Rudgerowi (Rudgerus), juniorowi de Hugwicz, 4 grzywny rocznego czynszu ze wsi Wadochowice (Wysental) i Bożnowice (Bertoldisdorf) w okręgu ziębickim (Munstirbergensis) w dziedziczne posiadanie, z którego dotychczas korzystał prawem zastawu.

Świadkowie: Peregrinus de Petirswalde, Jan de Budow (Johannes), Peregrinus de Sacco, rycerze, Heynmannus Bolczen, Friczco de Byschiffheym, Cunadus de Cobilnow oraz Mikołaj de Pankow (Nycolaus), notariusz książęcy.

Pieczęć wystawcy z kontrasigillum.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. klasztoru w Henrykowie, 1352, 9 I, Ziębice (nr 106).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów