Rozmiar: 15909 bajtów

- 0588 -

1352, 13 I, Awinion (Auinion)

id. Januarii a. decimo

Papież Klemens VI na prośbę Pawła (Paulus), elekta Gurk (Gurcensis), wyraża zgodę na otrzymanie przez Ulryka zwanego Schof (Ulricus) kanonikatu z ekspektatywą na prebendę w kościele wrocławskim (Wratislauiensis) lub ołomunieckim (Olomucensis).

Ekscerpt: MBV, I, s. 731, nr 1414.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów