Rozmiar: 15909 bajtów

- 0589 -

1352, 13 I, Awinion (Auinion)

id. Januarii a. decimo

Papież Klemens VI na prośbę Pawła, elekta Gurk (Gurcensis), zgadza się, aby Ulryk zwany Schof (Ulricus), kanonik wrocławski (Wratislauiensis), otrzymał zarezerwowaną dla niego prebendę zwolnioną po śmierci Wrowina de Sandezc (Wrowinus), o którą toczył spór z Dionizym Parandothae, oraz poleca go opiece klasztoru NMPanny i dziekana kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauiensis).

Ekscerpt: MBV, I, s. 731, nr 1415.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów