Rozmiar: 15909 bajtów

- 0591 -

1352, 15 I, Awinion (Auinion)

XVIII Kal. Februarii, anno decimo

Papież Klemens VI (Clemens) na pro¶bę kanonika wrocławskiego (Wratislauiensis), Andrzeja de Raslavitz (Andreas), nadaje mu folwark (allodium) Pierwoszów w diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis) oraz prebendę zwolnion± przez zmarłego Stanisława z Krakowa (Stanislaua de Cracovia).

Ekscerpt: VMPL, I, s. 536, nr 708.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów