Rozmiar: 15909 bajtów

- 0592 -

1352, 15 I, Awinion (Auinion)

XVIII Kal. Februarii a. decimo

Papież Klemens VI zatwierdza Andrzejowi de Rosslauitz, oficjałowi wrocławskiemu, prebendę w kościele wrocławskim (Wratislauiensis) oraz kanonikat i prebendę Mikołajowi z Ząbkowic Śl. (Nicolaus de Frankinsteyn), które osiągnął w drodze zamiany z Henrykiem de Lipa (Heynricus), odstępując mu kanonikat i prebendę w kościele lubuskim (Lubucensis). Zamiany tej dokonano za pośrednictwem legata papieskiego i biskupa Porto (Portuensis) Guidona.

Regest: MBV, I, s. 733, nr 1416.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów