Rozmiar: 15909 bajtów

- 0593 -

1352, 15 I, Awinion (Auinion)

XVIII Kal. Februarii a. decimo

Papież Klemens VI zatwierdza Andrzejowi de Roslauitz (Andreas) prebendę w kościele wrocławskim, którą niegdyś posiadał Stanisław z Krakowa (Stanislaus de Cracovia).

Regest: MBV, I, s. 733, nr 1417.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów