Rozmiar: 15909 bajtów

- 0594 -

1352, 15 I, Awinion (Auinion)

XVIII Kal. Februarii a. decimo

Papież Klemens VI zatwierdza Mikołajowi z Ząbkowic Śl. (Nicolaus de Frankinstein) kanonikat i prebendę w kościele wrocławskim (Wratislauiensis), jakie otrzymał w drodze zamiany z Henrykiem de Lypa (Henricus), który tą drogą uzyskał kanonikat i prebendę w kościele lubuskim. Zmiany tej dokonano za pośrednictwem Guidona, biskupa Porto (Portuensis), kardynała i nuncjusza papieskiego na Węgry i Lombardię (Guidonus episcopus Portuensis in regno Ungarie ac Lombardie legatus). Wystawca oprócz tego przyznaje mu prowizję na kanonikat i prebendę w kościele wyszehradzkim k. Pragi.

Druk: MBV, I, s. 734, nr 1418.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów