Rozmiar: 15909 bajtów

- 0595 -

1352, 17 I, Awinion (Auinion)

XVI Kal. Februarii anno decimo

Papież Klemens VI przyznaje Arnoldowi, kardynałowi prezbiterowi Św. Sykstusa, prowizję na prebendę w archidiakonacie opolskim (Opuliensis), wakującą po śmierci Mikołaja zwanego Fulschuzel (Nicolaus).

Regest: MBV, I, s. 734, nr 1419.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów