Rozmiar: 15909 bajtów

- 0596 -

1352, 19 I, Praga (Praga)

XVIIII die mensis Januarii, regnorum nostrorum anno sexto

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), poleca swojemu staroście i innym urzędnikom ząbkowickim (Frankensteinenses) otoczyć opieką opata i konwent klasztoru kamienieckiego (Camencz).

Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 88, nr 142.
Druk: CDS, X, s. 183, nr 227.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów