Rozmiar: 15909 bajtów

- 0597 -

1352, 20 I, Wrocław?

die beatorum Fabiani et Sebastiani martyrum

Rajcy wrocławscy sprzedają dożywotnio Stascowi (Stasco), słudze (famulus) Piotra Crispi (Petrus), 5 grzywien rocznego czynszu za 30 grzywien, który to czynsz po śmierci nabywcy ma stać się ponownie własnością miasta Wrocławia.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 16.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów