Rozmiar: 15909 bajtów

- 0598 -

1352, 21 I, Wrocław?

Rajcy wrocławscy sprzedają Gertrudzie, córce Brunona (Gertruda Brunonis), i Elżbiecie (Elisabeth), jej matce, mniszkom klasztoru Św. Katarzyny we Wrocławiu, 3 grzywny rocznego czynszu za 30 grzywien.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23, (Antiquarius), s. 34.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów