Rozmiar: 15909 bajtów

- 0601 -

1352, 25 I, Ołomuniec?

fer. quarta in die Conuersionis sancti Pauli

Ogerius, wójt, rajcy, ławnicy, sędziowie przysięgli miasta Ołomuńca (Olomuncz) stwierdzają, że zamierzają przestrzegać praw miejskich pisanych i zwyczajowych, które otrzymali z przyzwolenia miasta Wrocławia (Wratislauia), wedle nakazu Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Karolus Romanorum rex ... et Boemie rex), i Jana, margrabiego Moraw (Johannes ... Morauia), oraz zasięgać rady u urzędników wrocławskich (Wratislauiensis) za co będą uiszczać tymże 24 grosze, a notariuszowi 4 grosze.

Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1352, 25 I, Wrocław.
Druk: Bresl. Urkb., s. 180, nr 203.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów