Rozmiar: 15909 bajtów

- 0602 -

1352, 26 I, Wrocław?

in crastino conversionis sancti Pauli apostoli

Jan (Johannes), Mikołaj (Nicolaus), Małgorzata (Margaretha) i Dorota (Dorothea), dzieci Mikołaja, ku¶nierza z Legnicy (Lignicz), nabywaj± 15 grzywien rocznego czynszu za 135 grzywien z dochodów miasta Wrocławia.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 29.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów