Rozmiar: 15909 bajtów

- 0603 -

1352, 26 I, Wrocław?

in crastino conversionis sancti Pauli apostoli

Rajcy wrocławscy sprzedają Janowi, kuśnierzowi, mieszczaninowi chojnowskiemu (Haynouiensis), 15 grzywien rocznego czynszu za 135 grzywien z rezygnacją prawa odkupu w ciągu 10 lat.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 29.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów