Rozmiar: 15909 bajtów

- 0604 -

1352, 31 I, Awinion (Auinion)

II Kal. Februarii, anno decimo

Jan, elekt Veszprem (Johannes ... Vesprimensis), zwraca się z pro¶b± do papieża Klemensa VI o prowizję na kanonikat i prebendę w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) dla Piotra Idziego de Koetyn, prezbitera ołomunieckiego (Petrus Egidii de Koetyn ... Olomucensis).

Ekscerpt: MBV, I, s. 735, nr 1422.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów