Rozmiar: 15909 bajtów

- 0605 -

1352, 31 I, Awinion (Auinion)

II Kal. Februarii a. decimo

Papież Klemens VI udziela prowizji na kanonikat i prebendę dla Piotra Idziego de Kojetin (Petrus Egidius), prezbitera ołomunieckiego (Olomucensis), w kościele wrocławskim, z zastrzeżeniem dla niego uposażenia z dochodów biskupa ołomunieckiego do chwili otrzymania w.w. kanonikatu i prebendy.

Regest: MBV, I, s. 736, nr 1423.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów