Rozmiar: 15909 bajtów

- 0606 -

1352, 31 I, Legnica (Legnicz)

an dem nestem dinstage vor unsir vrowen tage lichtewye

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy (Wencelaw der erste ... herczoge in Slezien und herre czu Legnicz), oznajmia, że burmistrz i rada miasta Legnicy (Legnicz) podjęli się spłacić dług książęcy wysokości 130 kóp groszy Joylowi Symonis (Joylo) z Pragi w dwóch ratach.

Druk: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 127, nr 183.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów