Rozmiar: 15909 bajtów

- 0607 -

1352, 31 I, Awinion (Avinion)

II Kal. Februarii Anno Decimo

Papież Klemens VI (Clemens) oznajmia, że ze względu na rychłe zwolnienie kanonikatu i prebendy w katedrze wrocławskiej (Wratislaviensis) przez Jana, elekta ołomunieckiego (Johannes ... Olomucensis), przyznaje tę godność Piotrowi Idziemu de Koetin (Petrus), prezbiterowi ołomunieckiemu (Olomucensis).

Druk: CDM, VIII, s. 100-102, nr 139.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów