Rozmiar: 15909 bajtów

- 0608 -

1352, 31 I, Syców (Wartenberg)

fer. III ante diem beate Marie Virginis Purificacionis

Konrad, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus ... dux Zlesie et dominus Olsniczensis), zatwierdza transakcję, w której Hartungus zwany Czingeler ze swoją żoną Gertrudą (Gertrudis), w obecności księcia i jego dostojników sprzedał Hertlonowi, mieszczaninowi sycowskiemu (Wartembergensis), w dziedziczne posiadanie czynsz w wysokości 26 miar pszenicy ze wszystkich dóbr ze wsi Koźle (Cosla) w okręgu sycowskim (Wartembergensis) przypadający na św. Michała, ze wszystkimi prawami.

Świadkowie: Andrzej z Miechowic (Andreas de Mechowicz), Jesko de Dochaw (Jesko), marszałek, Jan Lochow (Johannes), Mikołaj de Henchin (Nicolaus). Datum, per manus Jana Remundi (Johannes), notariusza dworu książęcego.


Druk: Siles. rer. script., III, s. 132-133, nr 152.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów