Rozmiar: 15909 bajtów

- 0609 -

1352, 1 II, Wrocław?

in vigilia purificacionis beate Virginis gloriose

Rajcy wrocławscy, sprzedają Małgorzacie (Margaretha), córce zmarłego Peczolda z Kalisza (Peczoldus de Kalis), mieszczanina legnickiego (Legnicensis), 10 grzywien rocznego czynszu za 80 grzywien, zobowiązując się, iż w przeciągu 6 lat nie odkupią owego czynszu.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 18.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów