Rozmiar: 15909 bajtów

- 0610 -

1352, 1 II

Rajcy wrocławscy, (Wratislauia) na polecenie Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Carolus Romanorum rex ... et Boemie rex), przekazują sędziom, starszym cechów, ławnikom oraz całej społeczności miasta Ołomuńca (Olmucz) model praw miejskich, rezerwując sobie prawo odwołania od orzeczenia ławników ołomunieckich.

Druk: CDM, VIII, s. 102, nr 140.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów