Rozmiar: 15909 bajtów

- 0611 -

1352, 3 II, Brzeg (Brega)

die sancti Blasii

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Boleslaus ... dux Slezie et dominus Legniczensis ac Bregensis), za cenę 420 grzywien zastawia swej żonie Katarzynie (Katherina) za pośrednictwem Kazimierza, króla polskiego (Kazimirus rex Poloniae), Przecława, biskupa wrocławskiego (Preczlaus ... Wratislauiensis), Mikołaja, księcia opawskiego (Nicolaus Opauiensis), Bolesława, księcia opolskiego (Bolko Opullensis), ziemię namysłowską (terra Namslauia) z wszystkimi przynależnościami, prawami i dochodami. Zastaw ów powinien być uiszczony w dwóch ratach.

Świadkowie: Hoygerus de Pretthicz, Mikołaj Zcambor (Nicolaus), rycerze, Nydanus z Pogorzeli (Pogrella), Haullo Zcambor, Witko ze Smogorzowa (Wythco de Smogrow), Schenco z Kruszyny (de Schonow), Hanko Engilgeri (Hanco), Jan (Johannes), pisarz książęcy, qui presencia habuit in commisso.

Pieczęć wystawcy z kontrasigillum.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. OO 12.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów