Rozmiar: 15909 bajtów

- 0612 -

1352, 4 II, Wrocław

II Non. Februarii

Albert (Albertus), dziekan, Haulus de Waczinrode, scholastyk, Lutko de Culpen, kantor, oraz cała kapituła kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislaviensis) ustanawiają Piotra (Petrus), kustosza tegoż kościoła, prokuratorem w pertraktacjach w swoim imieniu z Karolem, królem czeskim (Karolus Romanorum rex), w sprawie zamiany dochodów z zamku położonego w pobliżu tegoż kościoła na dochody w wysokości 20 grzywien z kościoła parafialnego w Leśnicy (Lesna) z zatrzymaniem dochodów dla tamtejszego proboszcza. Właścicielem tych dochodów ma zostać biskup wrocławski, a kapituła ma być zwolniona od dotychczasowych opłat na rzecz odbudowy zamku.

Świadkowie: Henryk de Bancz (Henricus), Jan de Richinbach (Johannes), Piotr de Czedlicz (Petrus), Jan de Prus (Johannes), Jan de Russindorph (Johannes), Jan Kyczoldi (Johannes), Haulo Czamborii, Jakub de Resie (Jacobus) i Gunter de Cirna (Guntherus), kanonicy w. w. kościoła.


Druk: ACRB, II, s. 265, nr 220.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów