Rozmiar: 15909 bajtów

- 0613 -

1352, 4 II, Wrocław
(apud ecclesiam nostram in capitulo - kolegiata Św. Krzyża)

II Non. Februarii

Dziekan, scholastyk, kantor, kustosz i cała kapituła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauiensis) sprzedali Wawrzyńcowi (Laurencius) de Jordansmol wieś Jordanów Śl., zwaną popularnie Mlecz, w okręgu niemczańskim (Nymptensis), wraz ze wszystkimi prawami, w celu lokowania jej na prawie niemieckim. W dalszym ciągu dokumentu określa się prawa i powinności sołtysa oraz wsi.

Świadkowie: Albert dziekan (Albertus), Haulus, scholastyk, Lutko kantor, Piotr (Petrus), kustosz, Heynicus de Banz, Jan de Reichenbach (Johannes), Piotr de Czedlicz (Petrus), Jan de Rusindorf (Johannes), Jan Pruz (Johannes), Jan Kyczuldi (Johannes), Gunter de Czirna (Gunterus), Jakub de Reste (Jacobus), Haula Czamborii, kanonicy kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu.


Transumpt: z 4 II 1427, AA Wrocław, sygn. Dok. chronologiczne, nr 93, 1352, 4 II, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów