Rozmiar: 15909 bajtów

- 0615 -

1352, 8 II, Wrocław (Wratislauia)

VI Id. Februarii, indicio quinta

Jan (Johannes), dziekan, Henryk (Henricus), scholastyk, Mikołaj (Nicolaus), kustosz, i cała kapituła za zgodą Przecława (Preczlaus), biskupa wrocławskiego, sprzedali w dziedziczną dzierżawę folwark (allodium) Pustków, zwany pospolicie Pustkouo lub Pustkow, ze wszystkimi prawami i przyległościami, jakie dotychczas użytkował Henryk de Bancz (Henricus). Nabywcy Filip, sołtys Sokolnik (Philippus ... de Zagicz), i jego zięć Jan (Johannes) albo Hanco zwany Bacht de Sodlacouicz należność w wysokości 100 grzywn będą spłacać w ratach.

Świadkowie: Cunczco ze Skałki (Schalcow), Henryk de Bancz (Henricus), Lutco de Kulpen, Swenthcopolco, Henryk z Głogowa (Henricus de Glogouia), Piotr z Gostynia (Petrus), Marcin z Otmuchowa (Martinus de Othmuchow), Mikołaj de Schelindorph (Nicolaus), Wawrzyniec Harthlibi (Laurencius), Jan z Lubeka (Johannes de Lubek), Dythmarus de Meckinbach, kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), i Jan (Johannes), notariusz kapitulny wrocławski, qui presencia habuit in mandatis.

Pieczęcie biskupa Przecława i kapituły.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. CC 26.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 375 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów