Rozmiar: 15909 bajtów

- 0616 -

1352, 9 II, Świdnica (Swidnicz)

fer. quinta proxima post diem beate Dorothee Virginis

Bolko, książę Śląska i pan Świdnicy (Bolco ... dux Slesie ... dominus de Furstenberg et in Swidnicz), zatwierdza transakcję, w której Jan Koldicz (Johannes) za zgodą żony Agnieszki (Agnes) sprzedał Tristamowi (Tristamus), altarzyście kościoła parafialnego w Świdnicy, 7 grzywien rocznego czynszu z 4 łanów oraz połowy folwarku (allodium) we wsi Marcinowice położonej w okręgu świdnickim (Mertinsdorf districtus Swidnicensis), Uzyskane dochody Tristamus przeznacza na wybudowanie w kościele ołtarza św. Maternusa biskupa za duszę zabitego Niczkona Rogalini (Niczkonus). Transakcję potwierdzili biskup i oficjał wrocławski (Wratislauiensis).

Świadkowie: Kekelo de Cirnen, Jan de Lazan (Johannes) zwany de Sydelicz, Mikołaj de Siffridow (Nicolaus), Herman Spangeyl (Hermannus), Heynco de Betschow, Mikołaj de Sachinkirche (Nicolaus), Piotr de Czedelicz (Petrus), protonotariusz qui presencia a nobis habuit in commisso, oraz Teodoryk, syn nieżyjącego Konrada z Prus (Theodoricus quondam Conradi de Prussia), kleryk wrocławski (Wrat[islauiensis]), notariusz publiczny, który zredagował ten dokument.


Transumpt: łac., z 27 VII 1372, AA Wrocław, sygn. Dok. parafii w Świdnicy, nr 21 (1352, 9 II, Świdnica).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów