Rozmiar: 15909 bajtów

- 0617 -

1352, 10 II, Praga (Praga)

IIII Id. Februarii, regnorum nostrorum anno sexto

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), pozwala rajcom wrocławskim (Wratislauiae) przyjmować do prawa miejskiego każdego bez względu skąd przybywa oraz bez względu na zastrzeżenia, które może składać jego dotychczasowa władza zwierzchnia, której ów przybysz podlegał. Poleca również rajcom, aby wraz z jego kanclerzem Dythmarem (Dythmarus) mieli pieczę nad dochodami księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1352, 10 II, Praga. Druk: Bresl. Urkb., s. 182, nr 205.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów