Rozmiar: 15909 bajtów

- 0619 -

1352, 11 II, Praga (Praga)

indiccione quinta III Id. Februarii, regnorum nostrorum anno sexto

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), zatwierdza rajcom i mieszczanom wrocławskim (Wratislauiensis) prawo posiadania targu solnego, wagi miejskiej oraz urzędu zwanego "Schrotampt", wraz ze wszystkimi prawami i korzyściami, polecając staroście, kanclerzowi i innym urzędnikom wrocławskim przeciwdziałać wszelkim próbom naruszania uprawnień mieszczan wynikających z powyższego zatwierdzenia.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1352, 11 II, Praga. Druk: Bresl. Urkb., s. 183, nr 206.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów