Rozmiar: 15909 bajtów

- 0621 -

1352, 14 II, Praga (Praga)

indicione V, XVII Kal. Marcii, regnorum nostrorum anno sexto

Karol, król czeski i rzymski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), rozstrzyga spór między postrzygaczami a sukiennikami kłodzkimi (Glacensis) w następujący sposób: zwalnia postrzygaczy kłodzkich od ich zwyczajowych opłat z ław sklepowych, zakazuje im sprzedaży sukna na łokcie komukolwiek z wyjątkiem sukna brunowskiego (Brunoviensis) i sukna zwanego Vlockeinetuch oraz sukna wyprodukowanego przez nich samych lub członków ich rodzin. Jeden łokieć sukna nie powinien kosztować więcej niż 3 grosze praskie. Żadni przybysze wyjęci spod jurysdykcji miasta Kłodzka (Glac) nie mogą sprzedawać sukna inaczej niż w postawach. Wystawca zabrania również sprzedaży przez postrzygaczy i sukienników na targu i w mieście Kłodzku kawałków sukna przeznaczonych na płaszcze lub inną odzież wierzchnią i nabywania przez innych postrzygaczy i sukienników tych kawałków pod karą 1 grzywny w złocie. Wystawca poleca staroście, burgrabiemu, sędziemu, ławnikom i innym urzędnikom kłodzkim (Glacenscs) wprowadzić w życie i przestrzegać powyższe postanowienie.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 132-134.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów