Rozmiar: 15909 bajtów

- 0623 -

1352, 14 II, Ziębice (Munstirberg)

in die sancti Valentini

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nycolaus ... dux Slezie et dominus in Munstirberg), zatwierdza wszystkie dotychczasowe przywileje klasztorowi premonstratensów św. Wincentego we Wrocławiu (prope Wratislauiam).

Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 327.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów