Rozmiar: 15909 bajtów

- 0625 -

1352, 17 II

fer. secunda post dominicam, qua Esto mihi decantatur

Rajcy i ławnicy miasta Wrocławia (Wratislaviensis) za zgodą Karola, króla rzymskiego i czeskiego (... Romanorum et Bohemie rex), nadają Środzie Śl. (Novumforum) prawa miejskie obowiązujące we Wrocławiu z zastrzeżeniem dla siebie wyłączności rozstrzygania kwestii spornych.

Druk: Bresl. Urkb., s. 183-184, nr 207.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów