Rozmiar: 15909 bajtów

- 0628 -

1352, 25 II

Papież Klemens VI nadaje Janowi ze Środy Śl., prepozytowi kapituły wrocławskiej, kanonię przy katedrze w Naumburgu.

Wzmianka: Z. f. G. Schl., XXV, s. 299.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów