Rozmiar: 15909 bajtów

- 0630 -

1352, 27 II, Wrocław (Wrat[islauia])

proxima II da fer. post festum b. Mathiae apostoli

Agnieszka de Palow (Agnes), opatka klarysek wrocławskich, potwierdza transakcję, w której Mikołaj z Nysy (Nycolaus de Nyza), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), sprzedał Konradowi (Conradus), opatowi konwentu kanoników regularnych we Wrocławiu, młyn położony przy tymże klasztorze koło łaźni za 237,5 grzywny. Jednocześnie opatka zaznacza, iż nabywca zobowiązany jest płacić z owego młyna rocznie 2 grzywny bez 1/2 wiardunku na rzecz klasztoru Św. Klary.

Świadkowie: Tylo Scriptor, Mikołaj Lemberg (Nicolaus), mieszczanie wrocławscy (Wratislauienses), Konrad Velgerste (Conradus), włodarz folwarku (curia) klasztoru Św. Klary we Wrocławiu, Tyczco Wrstenow, notariusz publiczny, Jan Lezslow (Johannes), Mikołaj Tepylwode (Nycolaus), krewni opatki (familiares), Herman zwany Molendini (Hermannus), młynarz.


Ekscerpt: WAP Wrocław, sygn. Rep. 55, nr 45.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów