Rozmiar: 15909 bajtów

- 0631 -

1352, 29 II, Pisek

Karol, król rzymski i czeski, potwierdza Agnieszce, wdowie po Hinku von Zleb (Hinko), prawo posiadania zamku i dóbr Zleb.

Wzmianka: WAP Wrocław, sygn. Rep. 132 c, nr 15.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów