Rozmiar: 15909 bajtów

- 0632 -

1352, 2 III, Awinion

VI Non. Marcii, anno decimo

Papież Klemens VI poleca m. in. biskupowi wrocławskiemu informować siebie, czy wymienione w dokumencie kościoły na terenie Czech mogą być podniesione do rangi kościołów katedralnych.

Regest: MBV, I, s. 746, nr 1444.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów