Rozmiar: 15909 bajtów

- 0633 -

1352, 2 III, Awinion (Auinion)

VI Non. Marcii, anno decimo

Papież Klemens VI potwierdza Arnoldowi, kardynałowi, prezbiterowi ko¶cioła ¦w. Sykstusa (Arnoldus tituli sancti Sixti), prawo wizytowania archidiakonatu opolskiego co 5 lat, dochody za¶ z tego tytułu nie mog± przekraczać 30 grzywien srebra miary toruńskiej (Turonensis) dziennie.

Regest: MBV, I, s. 746, nr 1443.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów