Rozmiar: 15909 bajtów

- 0634 -

1352, 2 III, Oława (Olauia)

fer. sexta post dominicam Quadragesimae, qua in ecclesia Inuocauit cantabatur

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Bolezlaus ... dux Slezie et dominus Legnitzensis ac Bregensis), zatwierdza transakcję, w której Hanco z Janikowa (Janecow) sprzedał 1 łan ziemi ornej ze wszystkimi prawami we wsi Stanowice w okręgu oławskim (Arnoldsdorf uel Stanowitz ... districtus Olauiensis) Wilhelmowi (Wilhelm), opatowi, i całemu klasztorowi premonstratensów we Wrocławiu (prope Wratislauiam).

Świadkowie: Mikołaj Gauska (Nicolaus), Ydsico Curzantka, Fryderyk de Zulcz (Fredricus), Piotr de Hundirthubin (Petrus), Mikołaj Bauarus (Nicolaus), Janchinus z Dobrogoszczy (Dobirgasch), Jan (Johannes), notariusz książęcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 328.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów