Rozmiar: 15909 bajtów

- 0635 -

1352, 2 III, Awinion (Avinion)

VI Non. Marcii. Anno decimo

Papież Klemens VI na prośbę Arnolda, kardynała, prezbitera kościoła Św. Sykstusa (Arnoldus tituli sancti Sixti presbitero cardinali), wyraża zgodę, aby ten z powodu wypełniania funkcji wizytatorskich mógł mianować na swoich zastępców na urzędzie wizytatorów w archidiakonacie opolskim.

Ekscerpt: VMPL, I, s. 536-537, nr 709.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów