Rozmiar: 15909 bajtów

- 0636 -

1352, 2 III, Awinion (Avinion)

VI Non. Martii. Anno decimo

Papież Klemens VI (Clemens) poleca arcybiskupowi praskiemu (Pragensis), biskupowi wrocławskiemu (Wratislaviensis), i Janowi (Johannes), elektowi ołomunieckiemu (Olomucensis), zebrać informacje i powiadomić Stolicę Apostolsk± o zamiarach Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Carolus Romanorum et Boemie rex), zorganizowania sufraganii w nowo utworzonym arcybiskupstwie praskim (Pragensis).

Druk: CDM, VIII, s. 111-112, nr 179.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów