Rozmiar: 15909 bajtów

- 0637 -

1352, 3 III, Wrocław

Agnieszka von Palow, opatka klasztoru Św. Klary we Wrocławiu, sprzedaje dom Franciszkowi, proboszczowi w Strzelinie (Strehlen).

Świadkowie: bracia klasztorni Volpertus i Arnold (Arnoldus), spowiednicy klarysek wrocławskich, i Mikołaj (Nicolaus).


Regest: MGF, I, s. 56, nr 181.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów