Rozmiar: 15909 bajtów

- 0638 -

1352, 3 III

Bolesław, książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy, oznajmia, że Mikołaj, Jesco Piotr, Stefan, Bartłomiej i Albert zwani Stosch sprzedali swoje dobra Blychow w Brzegu Moreslawie, żonie Wytka ze Smogorzowa (Wythow von Smogrow).

Wzmianka: WAP Wrocław, sygn. Rep. 68, nr 28.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów