Rozmiar: 15909 bajtów

- 0639 -

1352, 5 III, Legnica (Legnicz)

an dem nesten montage noch Reminiscere

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczlaw der erste furste in Slezien und herre czu Legnicz), oznajmia, że nadał szpitalowi Św. Mikołaja dla nieuleczalnie chorych w Legnicy (Legnicz) cło pobierane przy bramie chojnowskiej (Haynischen thore) w Legnicy (Legnicz) od drewna i węgla na czas życia w.w. księcia. Poza tym szpital może korzystać bez przeszkód dla własnych potrzeb z węgla i drewna w lasach książęcych.

Druk: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 128, nr 184.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów