Rozmiar: 15909 bajtów

- 0640 -

1352, 5 III, Opole?

III Non. Marcii

Mikołaj, syn Andrzeja (Nycolaus Andree) zwany Wlschussil, archidiakon opolski (Opoliensis), i Jan (Johannes), bracia i synowie Gertrudy (Girdrudis), wdowy po Andrzeju, z Zygfrydem (Sysfridus) zwanym Wlschussil, ich stryjem, sprzedali w imieniu Gertrudy i jej syna Pawła (Paulus) trzecią część młyna w Głębinowie (Glumpynglow) młynarzowi Tomaszowi (Thomas). Równocześnie dokument reguluje podział obowiązków wynikających z utrzymania młyna i uprawą przylegającej do niego działki.

Świadkowie: Maciej (Mathias), Mikołaj (Nicolaus), Piotr (Petrus), bracia wystawcy zwani Wlschussil, Piotr (Petrus), młynarz z młyna położonego w Nysie (Nyza) w pobliżu cmentarza św. Jakuba, Jan Rosmarkt (Johannes), Haynko Lynhose i Jakub (Jacobus), młynarz w młynie biskupa w Nysie (Nyza).

Pieczęć Pawła, syna Gertrudy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 102, nr 31.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów