Rozmiar: 15909 bajtów

- 0641 -

1352, 11 III, Kraków (Cracovia)

XI die mensis Marcii

Arnold de Caucina (Arnoldus), nuncjusz papieski, zawiadamia Henryka de Bancz (Henricus) i Piotra z Gostynia (Petrus de Gostina), kanoników wrocławskich (Wratislauienses), iż przybyli do niego Wikmannus de Rodestok, mieszczanin świdnicki (Swydnicensis), i Herman (Hermannus) zwany Schonlouch, mieszczanin strzegomski (Stregoniensis), którzy przedstawili mu dokument w sprawie opłaty świętopietrza z księstwa świdnickiego (w wysokości 1 denara rocznie lub 4 denarów co 3 lata), która została uzgodniona między dostawcą a Mikołajem de Ziffridow (Nicolaus) i Mikołajem de Zachinkirch jako przedstawicielami Bolka, księcia Śląska i pana Świdnicy, pod karą ekskomuniki.

Kopia: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy, 1352,11 III, Kraków.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów