Rozmiar: 15909 bajtów

- 0642 -

1352, 11 III, Awinion (Auinion)

V Id. Marcii anno decimo

Papież Klemens VI na prośbę Jana, biskupa Spoleto (Johannes episcopus Spoletanus), udziela prowizji dla Jana de Pistorio (Johannes), krewnego w. w. biskupa, na kanonikat i prebendę przy kościele Św. Krzyża we Wrocławiu, które miałyby przypaść mu po śmierci Jana, biskupa elekta norymberskiego (Johannes electus Nuwembergensis).

Ekscerpt: MBV, I, s. 750, nr 1452.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów