Rozmiar: 15909 bajtów

- 0644 -

1352, 14 III, Legnica (Legnicz)

an der nesten mittewochen nach sente Georgii tage

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenceslaus ... der erste herczoge in Slesien und herre czu Legnicz), oznajmia, że rajcy i mieszczanie legniccy (czu Legnicz) zobowiązali się spłacić dług księcia w wysokości 125 grzywien czynszu jego wierzycielom Nykilowi z Krakowa (Nykil von Crakow) i Tilken Roten, mieszczanom wrocławskim (czu Breczlaw). Spłaty mają dokonać w ciągu 3 lat, poczynając od 29 IX. Mieszczanie legniccy zobowiązali się spłacić długi książęce z części dochodów w Mikołajowicach i innych posiadłościach księcia, jakie niegdyś książę im zastawił za 1200 grzywien. W zamian za to książę Wacław wydzierżawia na czas zwrócenia zastawionej kwoty ziemię orną w Mikołajowicach (Nyclosdorf), Wądrożu (Wandros), Strachowicach (Strachwicz); obecnie istniejące i w przyszłości kopalnie, prawo targowe w Mikołajowicach (Nyclosdorf), prawo bicia złotej i srebrnej monety, podatki w Mikołajowicach (Nyclosdorf), las i pastwiska w Chocianowie (Koczenow) oraz wszystkie dochody z czynszów od Żydów legnickich (Legnicz). Jeżeli poza tym zechcą spłacić 100 grzywien Rychilowi (Rychil) i Hankowi Sachsen (Hanke) z Wrocławia (czu Breczlaw), otrzymają cło z Legnicy (Legnicz).

Druk: Urk. d. Stadt Liegnrtz, s.128-129, nr 185.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów