Rozmiar: 15909 bajtów

- 0645 -

1352, 16 III, Brzeg

Bolesław, książę Śląska i pan legnicko-brzeski, stwierdza, że Hanco z Paczkowa (Patzkow) za zgodą swej żony Agnieszki sprzedał 5 łanów w Schohtacowitz w okręgu oławskim Petzconowi Igramsowi (Petzconus Igrams) z Wawrzeńczyc (Lorentzendorf ).

Wzmianka: WAP Wrocław, sygn. Rep., 3, nr 645 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów