Rozmiar: 15909 bajtów

- 0646 -

1352, po 18 III

in judicio quod fuit proxime post dominicam Letare

W obecności ławników sądu krajowego Grodkowa mianowicie: Mikołaja Lugnne (Nic[olaus]), Hermana (Hermannus), sołtysa w Luybz, Loderuicusa Luyrclinusa (Luyrclinus), sołtysa w Lipow, Jana (Johannes), sędziego grodkowskiego (iudex curie Grotkouiensis), wysłanników Hermana de Luybz i Loderuicusa, Hanko sołtys w Noua villa stwierdził, że Niczko Peykeler, jego pan zwierzchni, wypłaci mu całkowicie należność za sprzedaną część sołectwa w okresie do 4 tygodni po św. Marcinie (11 XI).

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 132 a, nr 16.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów